web 2.0

Bemiddeling

Als je nieuw bent op deze website, dan wil je je misschien inschrijven op mijn RSS feed. Bedankt voor je bezoek!

partijen weer leren praten met én leren luisteren naar elkaar

Vrijwillige bemiddeling i.p.v. naar het gerecht te stappen…

De bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar twee of meer partijen helpt om hun meningsverschillen of belangentegenstellingen op te lossen. De partijen doen dit op vrijwillige basis zonder enige vorm van dwang, dat is één van de basisvereisten. De bemiddelaar wordt door beide partijen aanvaardt in deze rol. De bemiddelaar heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en is onpartijdig (meervoudige partijdigheid = houdt rekening met belangen en behoeftes van beide partijen zonder een voorkeur uit te drukken). Hij of zij begeleidt de communicatie en maakt het conflict hanteerbaar, zodat de partijen zelf een oplossing kunnen vinden die voor elk van hen aanvaardbaar is, en dit buiten de gerechtelijke procedure.

Het verloop van een bemiddelingsproces:

 1. de informatieve ronde:
  • in deze ronde worden de spelregels uiteengezet (rol van bemiddelaar, vrijwilligheid, respect betonen, eventuele schorsing van gerechtelijke procedures, afspraken rond honoraria en timing…)
 2. de intake-gesprekken:
  • in deze fase wordt elk van de partijen apart gehoord, vóór men aan de gezamenlijke bespreking/onderhandeling begint.  De bemiddelaar verzamelt hierdoor de nodige informatie en kan in deze fase de juridische haalbaarheid van bepaalde wensen toetsten.
 3. de onderhandeling tussen de partijen
  • eerst zal uitgezocht worden welk belang(en) de partijen bindt om van daaruit de besprekingen aan te vatten.  Beide partijen zullen wellicht wat water in de wijn moeten doen, maar een door beide partijen gedragen beslissing zal makkelijker stand houden én minder een wrang gevoel nalaten dan wanneer bv. een rechter een beslissing “opdringt”.
 4. het opstellen van een ontwerp-akkoord:
  • er wordt een ontwerp uitgeschreven waarover beide partijen nog eens goed nadenken en dan na een laatste bespreking te kennen geven dat ze al of niet doorgaan.  Het bemiddelingsakkoord of de -akte kan gehomologeerd worden door de rechtbank als men wil dat het afdwingbaar wordt. In bepaalde bemiddelingszaken (echtscheiding/EOT) moet de bemiddelingsakte gehomologeerd worden door de rechtbank. Dit kan enkel via een erkende bemiddelaar. 

Zie volgende link voor de officiële brochure http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/257.pdf

Voor welke problematieken ?

 

Scheidings- en ouderschapsproblemen

 • op een correcte wijze onderhandelen bij echtscheidingen (= scheidingsbemiddeling)
 • een regeling voor de kinderen uitwerken: co-ouderschap of een andere regeling, kostenregeling…op welke wijze worden belangrijke beslissingen genomen…(= ouderschapsbemiddeling)
 • de rol van de grootouders in het geheel (= familiebemiddeling

Familiale problemen

 • koppels een nieuwe modus vivendi leren vinden en aanvaarden (= relatiebemiddeling)
 • afspraken maken binnen nieuw samengestelde gezinnen (= gezinsbemiddeling)
 • erfeniskwesties (= familiebemiddeling)
 • ruzie tussen broers en zussen over de verzorging van niet langer zelfstandige ouders (= familiebemiddeling)

Burengeschillen

 • mede-eigenaars zijn niet meer ons-speaking terms en blokkeren het beslissingsproces
 • je buur weigert de bomen te snoeien
 • je wordt geconfronteerd met lawaaihinder