web 2.0

Persoonlijk leiderschap en creativiteit, ze zijn gelinkt

Welke lading dekt de vlag??“persoonlijk leiderschap” ?

Vorige week nog zwaaide iemand met een flyer onder mijn neus. “Kijk, een opleiding rond persoonlijk leiderschap, aan de KHLeuven.?? Heeft dat zin om dat te volgen ?”?? Tja …wat een leuke vraag.???? En hoewel sommigen er een sport van maken om een vraag meteen met een andere vraag te pareren – wat wel eens irritant kan zijn – kon ik het niet laten om ook de bal terug te kaatsen.?? “Wat zou jou motiveren om zo’n opleiding te volgen ?”….even stilte.???? “Euh, om meer focus in mijn ondernemerschap te brengen bv.”?? OK, daar kon ik me al iets bij voorstellen maar aangezien het om hem ging, stelde ik nog enkele andere, meer verdiepende vragen.

De essentie ??? Het gevoel hebben het roer in eigen handen te kunnen ??n durven nemen.?? Om een koers uit te zetten en te bepalen hoe je zal varen, of je het anker even dient uit te gooien of niet….Neen, het gaat niet om ‘controle’ hebben over de situatie maar w??l je eigen proces sturen, vanuit je sterktes en talenten, daarbij je zwakke punten kennend, ??n met een bepaald doel en strategie voor ogen om in de actie te gaan.??????Snel neergepend, maar dat zijn heel wat zaken op een rijtje..laten we er even op inzoomen.?? Zo bij het begin van het jaar, ook voor mij een goede oefening :-).

 

Is persoonlijk ook effectief leiderschap ?

Iedereen heeft zo wel zijn idee over wat de essentiele onderdelen zijn van “persoonlijk leiderschap”.?? Zelf grijp ik terug naar wat ondertussen een klassieker is geworden, namelijk De 7 eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen R. Covey.???? Er is echter ook de 8ste eigenschap !

 

Van effectiviteit naar inspiratie….op een creatieve manier

Het volstaat niet??dat je focust op ‘effectiviteit’.?? Covey formuleert de achtste eigenschap (cfr boekbespreking) als: Ontdek je eigen stem, draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt.?? Voor jezelf ??n de organisatie waar je werkt of – letterlijk – de touwtjes in handen hebt. In het Engels gaat het trouwens om “greatness” wat ik eerder zou vertalen als uitblinken i.p.v. inspireren.?? Het punt is, het is een ??n-??n-verhaal.

Creativiteit is een sleutelwoord hier. En dat is voor mij persoonlijk een trigger.?? En dat brengt me naar een – voor mij – nieuw boek dat collega Pieter Daelman ??(waarmee ik al een samen workshops geef o.a. rond optimaler samenwerken en dialogeren) onder de aandacht bracht: “Creative leadership”. ?? Continue reading »

Vertrouwen, bindmiddel in de organisatiesaus ?

Vertrouwen, wat is dat ?

Het valt me op dat een aantal thema goed in de markt liggen de laatste maanden.?? Het thema ???vertrouwen??? is er zo ????n van.?? En dan nog gekoppeld aan ???leiderschap??? (dat als thema niet uit de media weg te branden is). Zelf heb ik het altijd de ???normaalste??? zaak van de wereld gevonden (vanuit mijn ???model of the world??? uiteraard) dat ik vertrek vanuit vertrouwen: dat ik het geef en wil ontvangen.

Maar wat is dat eigenlijk ???vertrouwen??? ?

 • Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
 • Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan.
 • Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt

Volgens Stephen M.R. Covey?? wiens masterclass ???The speed of Trust??? (zie ook zijn boek) ik vorig jaar volgde, is vertrouwen een aan te leren competentie ??? een verandering in gedrag waar naartoe kan gewerkt worden. En het goede nieuws is, het levert zelfs financi??le resultaten op omdat mensen performanter en zelfs effici??nter aan de slag gaan met elkaar.

???vertrouwen = ??? snelheid ???kosten

en het omgekeerde dus ook:

?????vertrouwen = ???snelheid ???kosten

??

Samenwerken vanuit een sfeer van vertrouwen

De werkelijke ???winst??? ??? de duurzame winst zou ik zelfs durven zeggen ??? schuilt hem nu net in wat vertrouwen geven??in gang zet.?? Engagement met name.?? Van de mensen aan wie je vertrouwen schenkt en die jou je vertrouwen waard vinden.?? Je wil dat vertrouwen immers niet beschamen.??Er wordt beroep op je gedaan.??Vertrouwen is niet alleen een aan te leren competentie, het is namelijk ook een waarde die mensen als heel belangrijk ervaren.?? En komen we dicht in de buurt van wie iemand is en waar die voor (wil) staat(n).

Samenwerken vanuit vertrouwen krijgt dan een heel andere invulling.?? Het gaat dan om veel meer dan het uitwisselen van kennis, het volgen van een bepaald procesverloop en dit koppelen aan bedrijfsdoelstellingen???het gaat om jezelf met je dromen, je waarden, je gevoelens inzetten.?? En ruikt dat niet naar authentiek leiderschap ??? Kijk ook eens op de blog van Koen Marichal waar hij o.a. Andr?? Pelgrims????citeert en enkele andere deelnemers: ???Vertrouwen geven, loslaten, het hart laten spreken, tijd en ruimte cre??ren voor echt ontmoeten en reflectie???

In die context kan je pas een ware feedbackcultuur cre??ren.?? Vanuit je eigenheid?? elkaar aanspraken op wat goed en niet goed loopt, met respect voor de eigenheid van de andere. Erop vertrouwend (sic) dat de intentie van de andere OK is, goed bedoeld.?? Het maakt een wereld van verschil ! ??Letterlijk en figuurlijk.

En ik denk hier ook aan het boekje dat?? Flanders Synergy en HRMagazine eerder uitgaven over ???Samenwerken en zelfsturen???.????Het gaat daar over innovatieve arbeidsorganisatie, omgaan met verschillende generaties op de werkvloer, zelfsturende teams, van werkgever naar werkorganisator???

Mensen worden verwacht het heft m????r in eigen handen te nemen. In teamverband.

 

De link engagement, vertrouwen en leiderschap

Het transformationele leiderschap is erop gericht de steeds individualistischer medewerkers ??? want die tendens is er ook –?? aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en op de verbindingen die zij aangaan met hun relaties. De grotere vrijheidsgraden die zij nodig hebben kunnen alleen worden toegekend als er genoeg vertrouwen tussen hen en leiding is.?? Vertrouwen is dan de saus die binding cre??ert tussen de mensen (de chemie van het koken), ??de ingredi??nten (de middelen, de kennis, de competenties..), ??als de bedrijfsdoelstellingen (het gerecht waar je werkelijk van geniet).

Vanuit dit vertrouwen groeit ??de ??? uitgesproken ??? vraag om jezelf te engageren.?? Te claimen ??? zoals Koen Marichal mooi verwoordt ??? waar je voor staat, wat mensen van jou mogen verwachten. ??Het wonderbaarlijke is dat het ??innemen van een positie onvermijdelijk iets doet met de posities van de anderen. ??Niet ???niet ??? reageren, is?? zelfs geen optie.?? Leiderschapsontwikkeling als een wederzijds be??nvloedingsproces.

De rode draad in dit vertrouwensverhaal ? Zeg niet alleen waar het op staat maar ??? en vooral ??? waar je voor staat.

 

Tip ?

 • Het boek van Stephen Hacker & Tammy Roberts over ???Transformationeel leiderschap???: hoe je als leider een zinvolle organisatie van betekenis cre??ert
 • Wil jij als bedrijfsleider of manager ook tijd en ruimte cre??ren voor echt ontmoeten en reflectie, dan is de Blits Brigade misschien iets voor jou ! ??http://www.clearconsulting.be/nl/mod_news/nieuwsbrief-april-2012/

 

Echt samenwerken, sleutel tot succes

Echt samenwerken, wat is dat ?

De laatste tijd is dit h??t thema waar alles om draait: hoe beter samenwerken ??? De eerste vraag die dan rijst, is wat onder ‘samen’ ‘werken’ verstaan moet worden.?? Ik merk dat het geen overbodige luxe is om eerst te toetsen bij diegenen die gaan samenwerken wat zij daar onder verstaan.?? Dezelfde vlag dekt immers niet altijd dezelfde lading !

 

Andere context !

Samenwerken kan fysiek in dezelfde ruimte maar ook op afstand.?? Met de moderne communicatiemiddelen en de sociale media kan men perfect van thuis uit werken, vanuit een hub…Waar liggen hier de uitdagingen ?

Ik zie verschillende scenario’s (zonder volledig te willen zijn):

 • binnen ????n bedrijf werken verschillende mensen
  • in ????n team??samen
  • uit verschillende teams aan ????n project of rond een bepaalde doelstelling samen
   • vaak wordt informatie en documentatie gedeeld via een share point (in company) of in een of andere cloudtoepassing zoals bv?? drop box, google docs…
 • tussen twee bedrijven werken verschillende mensen samen rond ????n project of welbepaalde bevoegdheid
  • een bedrijf met ????n of meerdere??freelancers (in IT, marketing, outsourcing salarsisadminstratie….)
  • met ????n of meer strategische partners

E??n rode draad…

Wat is de rode draad hierin ????? Een duidelijk kader (missie/visie en strategie), goede afspraken (doelstellingen, actiepunten) over werkwijzen en omgang met elkaar (open communicatie, al of niet in een charter gegoten), ter beschikking stellen van de nodige middelen/mensen en autonomie(vertrouwen) ??is het eerste wat bij mij opborrelt vanuit mijn ervaring als??organisatieadviseur ??n mediator.

Toevallig – of niet – viel mijn oog op ????n van de boeken in mijn boekenkast, dat van Patrick Lencioni en meer bijzonder dat over “De 5 frustraties van teamwork”.?? Welke zijn dat ?

 1. afwezigheid van vertrouwen
  • i.p.v. uit te gaan van de goede intentie van de andere, feedback te durven geven over elkaars fouten, het zonlicht in elkaars ogen te gunnen…
 2. angst voor conflicten
  • i.p.v. zaken open te bespreken, verschillende standpunten en prespectieven van teamleden als opportuniteiten te zien
 3. gebrek aan betrokkenheid
  • i.p.v. een team dat??als eenheid optreedt, waar gemeenschappelijke doelstellingen en, prioriteiten duidelijk zijn
 4. vermijden van verantwoordelijkheid
  • i.p.v. collega’s te stimuleren en op hun verantwoordelijkheid aan te spreken
 5. verwaarlozing van resultaten
  • i.p.v. te focussen op collectieve resultaten, zich niet te laten afleiden.

En hoe gaat het eraan toe in jouw team ??? In jouw bedrijf ??? In je samenwerkingsverband ??? Geef eens een score van 1 tot 10…Een score van 3 tot 5 wijst erop dat dit thema een probleem is en dringend moet aangepakt worden.

Wie legt het nodige leiderschap aan de dag om het bespreekbaar te maken ??? Ik leg de bal in uw kamp…maar wil gerust komen meespelen :-).

 

 

Gedichtendag 2012

Naar jaarlijkse traditie heb ook ik een gedicht geschreven n.a.l.v. gedichtendag.

Gewoon op deIn mij roept een gedicht??hier klikken :-) .

Over enkele weken zal mijn website er anders uitzien en zullen er weer geregeld artikels verschijnen, een link gelegd worden naar comments op Linkedin of de professionele Facebookpagina.

 

Nog een fijne dag allemaal !

 

van harte

Ingrid

Flexvia Comm.V.

 

Previous Entries