Flexvia-Coaching http://www.flexvia-coaching.be Doelen stellen, grenzen verleggen Wed, 24 Feb 2016 11:30:26 +0000 nl-NL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.3 Persoonlijk leiderschap en creativiteit, ze zijn gelinkt /2013/01/persoonlijk-leiderschap-en-creativiteit-ze-zijn-gelinkt/ /2013/01/persoonlijk-leiderschap-en-creativiteit-ze-zijn-gelinkt/#respond Tue, 08 Jan 2013 09:15:34 +0000 /?p=364 Welke lading dekt de vlag “persoonlijk leiderschap” ?

Vorige week nog zwaaide iemand met een flyer onder mijn neus. “Kijk, een opleiding rond persoonlijk leiderschap, aan de KHLeuven.  Heeft dat zin om dat te volgen ?”  Tja …wat een leuke vraag.   En hoewel sommigen er een sport van maken om een vraag meteen met een andere vraag te pareren – wat wel eens irritant kan zijn – kon ik het niet laten om ook de bal terug te kaatsen.  “Wat zou jou motiveren om zo’n opleiding te volgen ?”….even stilte.   “Euh, om meer focus in mijn ondernemerschap te brengen bv.”  OK, daar kon ik me al iets bij voorstellen maar aangezien het om hem ging, stelde ik nog enkele andere, meer verdiepende vragen.

De essentie ?  Het gevoel hebben het roer in eigen handen te kunnen én durven nemen.  Om een koers uit te zetten en te bepalen hoe je zal varen, of je het anker even dient uit te gooien of niet….Neen, het gaat niet om ‘controle’ hebben over de situatie maar wél je eigen proces sturen, vanuit je sterktes en talenten, daarbij je zwakke punten kennend, én met een bepaald doel en strategie voor ogen om in de actie te gaan.   Snel neergepend, maar dat zijn heel wat zaken op een rijtje..laten we er even op inzoomen.  Zo bij het begin van het jaar, ook voor mij een goede oefening :-).

 

Is persoonlijk ook effectief leiderschap ?

Iedereen heeft zo wel zijn idee over wat de essentiele onderdelen zijn van “persoonlijk leiderschap”.  Zelf grijp ik terug naar wat ondertussen een klassieker is geworden, namelijk De 7 eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen R. Covey.   Er is echter ook de 8ste eigenschap !

 

Van effectiviteit naar inspiratie….op een creatieve manier

Het volstaat niet dat je focust op ‘effectiviteit’.  Covey formuleert de achtste eigenschap (cfr boekbespreking) als: Ontdek je eigen stem, draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Dit maakt dat je het beste in jezelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit, kracht en resultaten boekt.  Voor jezelf én de organisatie waar je werkt of – letterlijk – de touwtjes in handen hebt. In het Engels gaat het trouwens om “greatness” wat ik eerder zou vertalen als uitblinken i.p.v. inspireren.  Het punt is, het is een én-én-verhaal.

Creativiteit is een sleutelwoord hier. En dat is voor mij persoonlijk een trigger.  En dat brengt me naar een – voor mij – nieuw boek dat collega Pieter Daelman  (waarmee ik al een samen workshops geef o.a. rond optimaler samenwerken en dialogeren) onder de aandacht bracht: “Creative leadership”.   Wat mij juist triggert, is dat leiderschap dé katalysator is voor verandering.  En wat mij daarin bezig houdt, is hoe we met die veranderingen omgaan, welke acties daaraan gekoppeld worden, hoe dit veranderingstraject verloopt en wie daar allemaal bij betrokken wordt om vorm te geven aan een nieuw stukje realiteit. En dat vergt de nodige souplesse, creativiteit.

Het gaat dan letterlijk om het inzetten van creatieve technieken zoals brainstormen bv. (convergeren en divergeren, Walt Disney methode..). Het ontwikkelen van een visie en een strategie.  Het boek bespreekt heel wat methodieken en tools op dat vlak.  Ook andere methoden zijn mogelijk: dialoogtafels (World Café), Open Space…vormen van Large Scale Interventions.  Of nog leercirkels – een combinatie van groepcoaching, intervisie en inspiratie – waar gelijkgezinden in een ontwikkelingsgericht traject ervaringen en kennis uitwisselen, met de nadruk op persoonlijk functioneren én leiderschap.

M.a.w. wat drijft je, wat inspireert je en hoe zet je dat in, niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving – privé of professioneel.

Wordt vervolgd ! :-)

 

Tips !

 • boeken
  • Stephen R. Covey  -“De 7 eigenschappen van de effectief leiderschap”
  • Stephen R. Covey – “De 8ste eigenschap: van effectiviteit naar inspiratie”
  • Gerard J. Puccio –    “Creative leadership: skills that drive change”
 • neem eens deel aan een leercirkel – niet alleen voor ondernemers, ook voor particulieren mogelijk of organiseer in je eigen bedrijf of organisatie een intervisiegroep

 

 

 

]]>
/2013/01/persoonlijk-leiderschap-en-creativiteit-ze-zijn-gelinkt/feed/ 0
Vertrouwen, bindmiddel in de organisatiesaus ? /2012/05/vertrouwen-bindmiddel-in-de-organisatiesaus/ /2012/05/vertrouwen-bindmiddel-in-de-organisatiesaus/#respond Thu, 03 May 2012 10:52:11 +0000 /?p=352 Vertrouwen, wat is dat ?

Het valt me op dat een aantal thema goed in de markt liggen de laatste maanden.  Het thema ‘vertrouwen’ is er zo één van.  En dan nog gekoppeld aan ‘leiderschap’ (dat als thema niet uit de media weg te branden is). Zelf heb ik het altijd de ‘normaalste’ zaak van de wereld gevonden (vanuit mijn ‘model of the world’ uiteraard) dat ik vertrek vanuit vertrouwen: dat ik het geef en wil ontvangen.

Maar wat is dat eigenlijk ‘vertrouwen’ ?

 • Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep.
 • Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan.
 • Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt

Volgens Stephen M.R. Covey  wiens masterclass “The speed of Trust” (zie ook zijn boek) ik vorig jaar volgde, is vertrouwen een aan te leren competentie – een verandering in gedrag waar naartoe kan gewerkt worden. En het goede nieuws is, het levert zelfs financiële resultaten op omdat mensen performanter en zelfs efficiënter aan de slag gaan met elkaar.

↓vertrouwen = ↓ snelheid ↑kosten

en het omgekeerde dus ook:

 ↑vertrouwen = ↑snelheid ↓kosten

 

Samenwerken vanuit een sfeer van vertrouwen

De werkelijke ‘winst’ – de duurzame winst zou ik zelfs durven zeggen – schuilt hem nu net in wat vertrouwen geven in gang zet.  Engagement met name.  Van de mensen aan wie je vertrouwen schenkt en die jou je vertrouwen waard vinden.  Je wil dat vertrouwen immers niet beschamen. Er wordt beroep op je gedaan. Vertrouwen is niet alleen een aan te leren competentie, het is namelijk ook een waarde die mensen als heel belangrijk ervaren.  En komen we dicht in de buurt van wie iemand is en waar die voor (wil) staat(n).

Samenwerken vanuit vertrouwen krijgt dan een heel andere invulling.  Het gaat dan om veel meer dan het uitwisselen van kennis, het volgen van een bepaald procesverloop en dit koppelen aan bedrijfsdoelstellingen…het gaat om jezelf met je dromen, je waarden, je gevoelens inzetten.  En ruikt dat niet naar authentiek leiderschap ?  Kijk ook eens op de blog van Koen Marichal waar hij o.a. André Pelgrims  citeert en enkele andere deelnemers: “Vertrouwen geven, loslaten, het hart laten spreken, tijd en ruimte creëren voor echt ontmoeten en reflectie

In die context kan je pas een ware feedbackcultuur creëren.  Vanuit je eigenheid  elkaar aanspraken op wat goed en niet goed loopt, met respect voor de eigenheid van de andere. Erop vertrouwend (sic) dat de intentie van de andere OK is, goed bedoeld.  Het maakt een wereld van verschil !  Letterlijk en figuurlijk.

En ik denk hier ook aan het boekje dat  Flanders Synergy en HRMagazine eerder uitgaven over “Samenwerken en zelfsturen”.  Het gaat daar over innovatieve arbeidsorganisatie, omgaan met verschillende generaties op de werkvloer, zelfsturende teams, van werkgever naar werkorganisator…

Mensen worden verwacht het heft méér in eigen handen te nemen. In teamverband.

 

De link engagement, vertrouwen en leiderschap

Het transformationele leiderschap is erop gericht de steeds individualistischer medewerkers – want die tendens is er ook –  aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid en op de verbindingen die zij aangaan met hun relaties. De grotere vrijheidsgraden die zij nodig hebben kunnen alleen worden toegekend als er genoeg vertrouwen tussen hen en leiding is.  Vertrouwen is dan de saus die binding creëert tussen de mensen (de chemie van het koken),  de ingrediënten (de middelen, de kennis, de competenties..),  als de bedrijfsdoelstellingen (het gerecht waar je werkelijk van geniet).

Vanuit dit vertrouwen groeit  de – uitgesproken – vraag om jezelf te engageren.  Te claimen – zoals Koen Marichal mooi verwoordt – waar je voor staat, wat mensen van jou mogen verwachten.  Het wonderbaarlijke is dat het  innemen van een positie onvermijdelijk iets doet met de posities van de anderen.  Niet ‘niet ‘ reageren, is  zelfs geen optie.  Leiderschapsontwikkeling als een wederzijds beïnvloedingsproces.

De rode draad in dit vertrouwensverhaal ? Zeg niet alleen waar het op staat maar – en vooral – waar je voor staat.

 

Tip ?

 • Het boek van Stephen Hacker & Tammy Roberts over “Transformationeel leiderschap”: hoe je als leider een zinvolle organisatie van betekenis creëert
 • Wil jij als bedrijfsleider of manager ook tijd en ruimte creëren voor echt ontmoeten en reflectie, dan is de Blits Brigade misschien iets voor jou !  http://www.clearconsulting.be/nl/mod_news/nieuwsbrief-april-2012/

 

]]>
/2012/05/vertrouwen-bindmiddel-in-de-organisatiesaus/feed/ 0
Echt samenwerken, sleutel tot succes /2012/04/echt-samenwerken-sleutel-tot-succes/ /2012/04/echt-samenwerken-sleutel-tot-succes/#respond Wed, 11 Apr 2012 14:32:27 +0000 /?p=336 Echt samenwerken, wat is dat ?

De laatste tijd is dit hét thema waar alles om draait: hoe beter samenwerken ?  De eerste vraag die dan rijst, is wat onder ‘samen’ ‘werken’ verstaan moet worden.  Ik merk dat het geen overbodige luxe is om eerst te toetsen bij diegenen die gaan samenwerken wat zij daar onder verstaan.  Dezelfde vlag dekt immers niet altijd dezelfde lading !

 

Andere context !

Samenwerken kan fysiek in dezelfde ruimte maar ook op afstand.  Met de moderne communicatiemiddelen en de sociale media kan men perfect van thuis uit werken, vanuit een hub…Waar liggen hier de uitdagingen ?

Ik zie verschillende scenario’s (zonder volledig te willen zijn):

 • binnen één bedrijf werken verschillende mensen
  • in één team samen
  • uit verschillende teams aan één project of rond een bepaalde doelstelling samen
   • vaak wordt informatie en documentatie gedeeld via een share point (in company) of in een of andere cloudtoepassing zoals bv  drop box, google docs…
 • tussen twee bedrijven werken verschillende mensen samen rond één project of welbepaalde bevoegdheid
  • een bedrijf met één of meerdere freelancers (in IT, marketing, outsourcing salarsisadminstratie….)
  • met één of meer strategische partners

Eén rode draad…

Wat is de rode draad hierin ?   Een duidelijk kader (missie/visie en strategie), goede afspraken (doelstellingen, actiepunten) over werkwijzen en omgang met elkaar (open communicatie, al of niet in een charter gegoten), ter beschikking stellen van de nodige middelen/mensen en autonomie(vertrouwen)  is het eerste wat bij mij opborrelt vanuit mijn ervaring als organisatieadviseur én mediator.

Toevallig – of niet – viel mijn oog op één van de boeken in mijn boekenkast, dat van Patrick Lencioni en meer bijzonder dat over “De 5 frustraties van teamwork”.  Welke zijn dat ?

 1. afwezigheid van vertrouwen
  • i.p.v. uit te gaan van de goede intentie van de andere, feedback te durven geven over elkaars fouten, het zonlicht in elkaars ogen te gunnen…
 2. angst voor conflicten
  • i.p.v. zaken open te bespreken, verschillende standpunten en prespectieven van teamleden als opportuniteiten te zien
 3. gebrek aan betrokkenheid
  • i.p.v. een team dat als eenheid optreedt, waar gemeenschappelijke doelstellingen en, prioriteiten duidelijk zijn
 4. vermijden van verantwoordelijkheid
  • i.p.v. collega’s te stimuleren en op hun verantwoordelijkheid aan te spreken
 5. verwaarlozing van resultaten
  • i.p.v. te focussen op collectieve resultaten, zich niet te laten afleiden.

En hoe gaat het eraan toe in jouw team ?  In jouw bedrijf ?  In je samenwerkingsverband ?  Geef eens een score van 1 tot 10…Een score van 3 tot 5 wijst erop dat dit thema een probleem is en dringend moet aangepakt worden.

Wie legt het nodige leiderschap aan de dag om het bespreekbaar te maken ?  Ik leg de bal in uw kamp…maar wil gerust komen meespelen :-).

 

 

]]>
/2012/04/echt-samenwerken-sleutel-tot-succes/feed/ 0
Gedichtendag 2012 /2012/01/gedichtendag-2012/ /2012/01/gedichtendag-2012/#respond Thu, 26 Jan 2012 09:40:06 +0000 /?p=314 Naar jaarlijkse traditie heb ook ik een gedicht geschreven n.a.l.v. gedichtendag.

Gewoon op deIn mij roept een gedicht hier klikken :-) .

Over enkele weken zal mijn website er anders uitzien en zullen er weer geregeld artikels verschijnen, een link gelegd worden naar comments op Linkedin of de professionele Facebookpagina.

 

Nog een fijne dag allemaal !

 

van harte

Ingrid

Flexvia Comm.V.

 

]]>
/2012/01/gedichtendag-2012/feed/ 0
Fijne kerstdagen en gelukkig 2012 ! /2011/12/fijne-kerstdagen-en-gelukkig-2012/ /2011/12/fijne-kerstdagen-en-gelukkig-2012/#respond Sun, 18 Dec 2011 20:41:30 +0000 /?p=297 Flexvia_kerst- en nieuwjaarswensen 2012

]]>
/2011/12/fijne-kerstdagen-en-gelukkig-2012/feed/ 0
Dag van de Coach België ..morgen 26/11 in het Elzenveld te Antwerpen /2011/11/dag-van-de-coach-belgie-morgen-2611-in-het-elzenveld-te-antwerpen/ /2011/11/dag-van-de-coach-belgie-morgen-2611-in-het-elzenveld-te-antwerpen/#respond Fri, 25 Nov 2011 18:42:52 +0000 /?p=292 De laatste voorbereidingen worden getroffen. Naamplaatjes maken, wegwijzers, deelnemers bij workshops indelen (naar favoriete keuze), presentjes in de wagen, laatste telefoontjes, …we zijn er helemaal klaar voor !

Een fijne dag waar coaches en iedereen geïnteresseerd in coaching elkaar kunnen ontmoeten, inspiratie opdoen, boeken kopen, kennis maken met MyCoachcafé, met de leden van de Vlaamse Associatie voor Coaches vzw…

Een verslagje en foto’s volgen nog op de Facebookpagina.

Neem ook eens een kijkje op www.dagvandecoach.be of www.vlaamsecoaches.be (binnenkort in nieuw kleedje gestoken !)

]]>
/2011/11/dag-van-de-coach-belgie-morgen-2611-in-het-elzenveld-te-antwerpen/feed/ 0
Omgaan met conflicten in uw organisatie: werk een conflictbeleid uit ! /2011/07/omgaan-met-conflicten-in-uw-organisatie-werk-een-conflictbeleid-uit/ /2011/07/omgaan-met-conflicten-in-uw-organisatie-werk-een-conflictbeleid-uit/#respond Sun, 31 Jul 2011 10:08:59 +0000 /?p=286 Conflicten op de bedrijfsvloer: thema dat leeft 

Op verschillende Linkedingroepen lopen wat discussies over conflicten, pesten.  Op die van de  “Vlerick Gent Leuven Management School”  postte Jean Van Der Biest een interessante stelling rond conflicten op het werk en er ontspon zich meteen een bijzonder interessante discussie over hoe men ernaar kijkt, hoe men het aanpakt, wat de knelpunten zijn…. Op die van “Unizo” loopt er dankzij Eric Schmitz dan weer een discussie over pesten op het werk. De verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding daarin.  Silvia Prins op haar beurt lanceerde dan weer een onderzoeksvraag op “Netwerk bemiddelaars & Mediation in Vlaanderen”. Duidelijk een thema dat leeft.

Wat is een conflict ?

Nu, wanneer spreken we van een conflict ? Een conflict is een situatie waarin twee verschillende standpunten die onverenigbaar lijken naast elkaar staan. Men heeft de indruk dat ze niet in één punt, in één beslissing, samen te brengen zijn. Er kan onmogelijk een regeling getroffen worden waarbij alle partijen volledig krijgen wat ze verlangen.

De vraag is dan hoe belangrijk een bepaald thema, een kwestie, een gebeurtenis is voor iemand.  En of er nog dialoog, communicatie mogelijk is.

Het is nuttig om daarom even stil te staan bij de kenmerken van een conflictsituatie.

  communicatie conflict
doel waarheid zoeken waarheid opleggen
rol van de ander partner vijand
middelen rationele argumenten misleidingstrategieën,  emoties
spelregels bekend grotendeels onbekend

Komt het u bekend voor ?

Herkent u een conflict of wacht u tot de bom barst ?

Als twee collega’s beginnen te roepen en met deuren te slaan, ja  dan is er duidelijk sprake van een zichtbaar en zelfs geëscaleerd conflict (zie ook escalatieladder van Glasl). 

Maar wat met de ‘onderhuidse’, sluimerende conflicten ?   De medewerker die volmondig  ‘ja’ zegt in een vergadering maar achteraf er alles aan doet om niet te doen wat afgesproken werd ?  Of de partner die systematisch weigert de nodige informatie ter beschikking te stellen ?  Of de afdelingsverantwoordelijke die alle krijtlijnen uittekent én invult en dan verstomd staat dat de werknemers zich niet betrokken voelen ?  De leverancier die systematisch te laat betaalt en uw cash flow in gevaar brengt.  De voorbeelden zijn legio.

Ongetwijfeld kan ieder van u zich enkele situaties voor de geest halen waar iets niet lukte of ernstige vertraging opliep.  Omdat mensen het achterste van hun tong niet lieten zien. Niet wilden of niet konden. Of er niet op aangesproken werden op een constructieve manier.

Dit kost u als bedrijf of organisatie energie. Negatieve in plaats van positieve energie die anders optimaal zou kunnen gericht worden op het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Van proactive aanpak tot oplossen van geschillen: werk een beleid uit

Als er in het bedrijf of de organisatie duidelijke spelregels bestaan over wanneer en hoe men communiceert, hoe men omgaat met verschillen – in mening, gedrag, verwachtingen… –  en hoe men conflicten aanpakt, wint u niet alleen heel wat kostbare tijd maar creërt u een cultuur van openheid.  Een cultuur waarin mensen hun verantwoordelijkheid nemen en leren écht feedback aan elkaar te geven.

Van een proactieve aanpak tot het daadwerkelijk oplossen van geschillen.  Een beleid uitstippelen, een draaiboek opstellen en hierover communiceren én engagement bekomen van alle stakeholders zal bijdragen tot een duurzame bedrijfsvoering. En is dat niet wat iedereen wil ?

Literatuurtip

 • Kenneth Cloke “The crossroads of conflict”
 • Annemie De Boye “Als het potje overkookt: anger managemnt en agressiehantering op de werkvloer”
]]>
/2011/07/omgaan-met-conflicten-in-uw-organisatie-werk-een-conflictbeleid-uit/feed/ 0
Het Nieuwe Werken: hype of realiteit ? /2011/06/het-nieuwe-werken-hype-of-realiteit/ /2011/06/het-nieuwe-werken-hype-of-realiteit/#respond Thu, 02 Jun 2011 19:55:39 +0000 /?p=265 Een maatschappelijke omwenteling…en we zitten er middenin !

De laatste maanden ben ik mijn belangstelling meer en meer gaan richten op wat men noemt ‘Het Nieuwe Werken’ of ‘The World of New Work’.   Vanuit mijn (o.a. professionele :-) ) nieuwsgierigheid als coach en businessadviseur naar hoe onze organisaties en bedrijven zich morgen weten aan te passen aan de omwenteling die er aan de gang is op maatschappelijk, cultureel vlak:

 • de focus op duurzaamheid in gebruik van middelen (gezien de uitputting van bepaalde energiebronnen  bv.) en in relaties (een dialogerende i.p.v. een debatcultuur) ,
 • de impact van Generatie Y (met haar andere mindset – waardengedreven, gericht op samenwerken, probleemoplossend (cfr games) ,
 • een krimpende arbeidsmarkt (ontgroening en vergrijzing),
 • de mogelijkheden op technologisch vlak die werken zonder grenzen (zoals thuiswerken of werken in hubs) toelaat;
 • een culturele verandering (het onstaan van communities via de sociale media waarin gelijkwaardigheid een evidentie is), deels dankzij de globalisering.

Om er één fenomeen uit te pikken: de verhoudingen tussen ‘werkgever’ en ‘werknemer’ – let op de terminolgie ! – zullen wijzigen naar die van aanbieder en gebruiker: in een co-creatief partnership

Een ‘shift’ in arbeidsverhoudingen: een werkrevolutie

In België buigen o.a.  Frederik Anseel en Jan Denys, Fons Leroy, denktanks zoals Itinera en Metena… zich over deze problematiek.  Op 23 juni komt Lynda Gratton, professor aan de London Business School, een workshop en lezing geven in Antwerpen.  Zij schreef recentelijk het boek “The Shift” over de ingrijpende veranderingen waardoor jobs en carrières er binnenkort helemaal anders zullen uitzien (zie ook HR Square nr 110 van mei 2011):

Kort samengevat – de multidimensionale drievuldigheid:

 • 3 gevaren
  • fragmentering (de versplintering van de werkwereld),
  • isolatie,
  • uitsluiting (het onstaan van een grote groep ‘nieuwe armen’.
 • 3 kansen
  • co-creatie (samenwerking),
  • engagement (en evenwicht),
  • en ‘micro-entrepreneurship’ (ondernemerschap en creativiteit).
 • een 3-voudige ‘shift’ of omwenteling
  • van oppervlakkijge generalist tot ‘serial master’,
  • van eenzame concurrent naar innovatieve samenwerker,
  • van gulzige, passieve consument naar gedreven, actieve producent.

Hoe gaan onze organisaties en bedrijven daar mee om ?

Verschillende vragen rijzen hier:

 • Zijn onze organisaties en bedrijven zich bewust van deze omwenteling ?
 • Zo ja, zijn ze  ‘rijp’ om hiermee om te gaan ?
 • Hoe bepalend is dit voor hun visie ?  Vergt dit een bijsturing ?
 • In welke mate ‘werkt’ employer branding hier positief ?
 • Welke strategie zal men uittekenen ?  Welk beleid wil men hieraan koppelen ?
 • Hoe gaat men met elkaar om in deze nieuwe context, deze nieuwe bedrijfscultuur ?

Boeiende tijden…

Slechts enkele tips

]]>
/2011/06/het-nieuwe-werken-hype-of-realiteit/feed/ 0
Middelen en bemiddelen, kritische vaardigheden voor coach en trainer /2011/02/middelen-en-bemiddelen-kritische-vaardigheden-voor-coach-en-trainer/ /2011/02/middelen-en-bemiddelen-kritische-vaardigheden-voor-coach-en-trainer/#respond Sat, 26 Feb 2011 09:12:58 +0000 /2011/02/middelen-en-bemiddelen-kritische-vaardigheden-voor-coach-en-trainer/ Middelen_Bemiddelen_versie_2011

]]>
/2011/02/middelen-en-bemiddelen-kritische-vaardigheden-voor-coach-en-trainer/feed/ 0
Gedichtendag 2011 /2011/01/gedichtendag-2011/ /2011/01/gedichtendag-2011/#respond Thu, 27 Jan 2011 17:19:06 +0000 /2011/01/gedichtendag-2011/ Gedichtendag – A.D. 2011

]]>
/2011/01/gedichtendag-2011/feed/ 0